دانلود فایل با شمار فاکتور

لطفا شماره فاکتور خود را درج نمایید


عنوان محصول: کینتیک فشار انقباضی توده انبوه ترکیب های رزین دار در دمای دندان و زمان طولانی

دسته‌بندی: مقالات ترجمه شده رشته پزشکی
تاریخ انتشار: جمعه 11 خرداد 1398
توضیحات مختصر: هدف: تعیین کینتیک فشار انقباض حداکثر 12 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض نور و در دمای دندان هنگام جایگذاری ترکیب های انبوه رزین دار انتخاب شذه. روش ها: پنج نمونه توده انبوه RBC از چهار شرکت با طیف گسترده ای از محتوای ویسکوزیته و مقدار حجم پر کننده انتخاب شدند. کینتیک انقباض شدید در T = 33◦C به طور م...
کینتیک فشار انقباضی توده انبوه ترکیب های رزین دار در دمای دندان و زمان طولانی کینتیک فشار انقباضی توده انبوه ترکیب های رزین دار در دمای دندان و زمان طولانی


قیمت قیمت : 50000 تومان
623 بازدید
کد مقاله: TTC- 80- 322
نوع فایل : docx
Journal:

Shrinkage stress kinetics of Bulk Fill resin-basedcomposites at tooth temperature and long time
Abstract
Objective. To determine the shrinkage stress kinetics at up to 12 h after light exposure andat tooth temperature during placement of selected Bulk Fill resin-based composites (RBCs).Methods. Five representative Bulk Fill RBCs from four companies were chosen with a widerange of viscosity and filler volume content. The shrinkage stress kinetics at T = 33◦C wasmeasured continuously over a period of 12 h using a modified tensometer with the abilityto measure the cantilever beam deflection to better than 40 nm accuracy at a sampling rateof up to 200 samples/s, and thermally stable resulting in a measurement accuracy betterthan 0.05 MPa at 12 h. The tensometer compliance was 0.105 m/N. A custom made heaterwas used to control the RBC sample temperature at T = 33◦C with a temperature gradientacross the sample of less than 1◦C. The samples were irradiated for 20 s with irradianceof 1.1 W/cm2and total energy density of 22 J/cm2. Three samples (n = 3) were used for eachRBCs.Results. The shrinkage stress at 12 h for the five Bulk Fill RBCs ranged from 2.21 to 3.05 MPa,maximum stress rate ((dS/dt)M) varied from 0.18 to 0.41 MPa/s, time at which the maximumstress rate occurred (tMax) were between 1.42 to 3.24 s and effective gel time (tgel) varied from50 to 770 ms. Correlations were observed between (dS/dt)Mand tMax(r = −0.946), tMaxandfiller volume fraction (r = −0.999), and between the shrinkage stress at 12 h and tgel(r = 0.994).However, no correlation was observed between the stress at 12 h and filler volume fraction.Significance. The shrinkage stress for four of the five Bulk Fill RBCs were not significantly dif-ferent (p 0.05) at 6 h and beyond after photo-curing and that fully developed stress inducedby photo-cured RBCs may only be reached at times longer than 12 h.© 2016 The Academy of Dental Materials. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

چکیده
هدف: تعیین کینتیک فشار انقباض حداکثر 12 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض نور و در دمای دندان هنگام جایگذاری ترکیب های انبوه رزین دار انتخاب شذه. روش ها: پنج نمونه توده انبوه RBC از چهار شرکت با طیف گسترده ای از محتوای ویسکوزیته و مقدار حجم پر کننده انتخاب شدند. کینتیک انقباض شدید در T = 33◦C به طور مداوم در طول دوره 12 ساعت با استفاده از یک کشش سنج اصلاح شده با توانایی اندازه گیری انحراف تیر طره ای با دقت بهتر از 40 نانومتر در نمونه برداری تا 200 نمونه/ثانیه وحرارت پایدار در نتیجه دقت اندازه گیری بهتر از 0.05 مگاپاسکال در 12 ساعت اندازه گیری شد . تطابق کشش سنج μm/N 0.105 بود. نمونه ها به مدت 20 ثانیه با تابندگی W/cm2 1.1 و تراکم انرژی J/cm2 22 تابش داده شدند. سه نمونه (n = 3) برای هر RBC استفاده شد. نتایج: شدت انقباض در 12 ساعت برای پنج گروه RBC توده ای انبوه از مقدار 2.21 تا 3.5 مگا پاسکال بود؛ حداکثر میزان شدت ((dS/dt)M) از 0.18 تا 0.41 مگا پاسکال بر ثانیه متغیر بود؛ مدت زمانی که حداکثر میزان شدت ثبت شد (tMax) ، بین 1.42 تا 3.24 ثانیه بود و زمان ژلاتین شدگی موثر (tgel) بین 50 تا 770 میلی ثانیه متغیر بود. همبستگی بین میزان (dS/dt)M و tMax (r = -0.946) ، tMax و حجم پرکننده (r = -0.999) و بین شدت انقباض 12 ساعته و Tgel (r=0.994) مشاهده شد. با این وجود، هیچگونه همبستگی بین شدت در 12 ساعت و درصد حجم پرکننده مشاهده نشد. اهمیت: فشار انقباض برای چهار تا پنج RBC توده ای انبوه در 6 ساعت به طور معنی داری متفاوت نبودند (P=0.05) و بعد از عکس درمانی فراتر از آن و فشار کامل ایجاد شده توسط RBC های درمان شده با عکس تنها ممکن است در زمان های طولانی تر از 12 ساعت رسیده باشد.
تعداد صفحات انگلیسی تعداد صفحات انگلیسی:10 صفحه
تعداد صفحات فارسی تعداد صفحات فـارسـی:26 صفحه

تماس با پشتیبانی فروشگاه ترجمه‌های تخصصی

نام و نام خانوادگی*
پست الکترونیکی*
موضوع پیام*
متن پیام*
اطلاعات تماس با فروشگاه ترجمه‌های تخصصی


فروشگاه ترجمه‌های تخصصی
پست الکترونیک :info@ttsell.ir
پست الکترونیک :mailttsell@gmail.com
شماره تلفن تماس:09355907190
کانال تلگرام : t.me/ttsell

  • آدرس: تبریز، خیابان  خاقانی، پاساژ خاقانی، پلاک 119
  • تلفن  تماس: 09355907190
  • تلفن  ثابت : 35250068-041
  •  Mailttsellاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید : آدرس  ایمیل
  • @ttsell:آدرس تلگرام
فروشگاه ترجمه‌های تخصصی از  سال  1387شروع به کار نموده است  و تا کنون بیش از ده هزار ترجمه در رشته ها و زمینه های مختلف توسط متخصصین این مرکز انجام  شده  است.
Scroll to top