دانلود فایل با شمار فاکتور

لطفا شماره فاکتور خود را درج نمایید


عنوان محصول: مقایسه ژن سیترات سنتاز، ابزار جدیدی برای آنالیز فیلوژنتیکی و کاربرد آن برای بیماری ریکتزیایی

دسته‌بندی: مقالات ترجمه شده رشته پزشکی
تاریخ انتشار: سه شنبه 27 مهر 1395
توضیحات مختصر:

با استفاده از PCR و ترتیب سنج DNA فلورسنت لیزری خودکار، بخش 1,234-bp ژن رمزگذاری سیترات سنتاز (gU) باکتری های متعلق به گونه ریکتزیا را تقویت کرده و مرتب کردیم. آنالیز دنباله ی قیاسی نشان داد که اکثر بیماری های ریکتزیای گروه تب خال دار (SFG) به یکی از دو زیرگروه تعلق داشتند. اولین زیرگروه شامل ری...

مقایسه ژن سیترات سنتاز، ابزار جدیدی برای آنالیز فیلوژنتیکی و کاربرد آن برای بیماری ریکتزیایی مقایسه ژن سیترات سنتاز، ابزار جدیدی برای آنالیز فیلوژنتیکی و کاربرد آن برای بیماری ریکتزیایی


قیمت قیمت : 20000 تومان
تخفیف تخفیف: 2000 تومان
قیمت نهایی قیمت نهایی: 18000 تومان
1228 بازدید
کد مقاله: TTC- 1- 30
نوع فایل : docx
Journal: PubMedNCBI

Citrate Synthase Gene Comparison, a New Tool for Phylogenetic Analysis, and Its Application for the Rickettsiae
Abstract

Using PCR and an automated laser fluorescent DNA sequencer, we amplified and sequenced a 1,234-bp fragment of the citrate synthase-encoding gene (gltA) of 28 bacteria belonging to the genus Rickettsia. Comparative sequence analysis showed that most of the spotted fever group (SFG) rickettsiae belonged to one of two subgroups. The first subgroup included Rickettsia massiliae, strain Bar 29, Rickettsia rhipicephali, "Rickettsia aeschlimanni," and Rickettsia montana, which have been isolated only from ticks. The second subgroup was larger and included the majority of the human pathogens and also rickettsiae isolated only from ticks; the members of this subgroup were strain S, Rickettsia africae, "Rickettsia monglotimonae," Rickettsia sibirica, Rickettsia parkeri, Rickettsia conorii, Rickettsia rickettsii, the Thai tick typhus rickettsia, the Israeli tick typhus rickettsia, the Astrakhan fever rickettsia, "Rickettsia slovaca," and Rickettsia japonica. The sequence analysis also showed that the tick-borne organisms Rickettsia helvetica and Rickettsia australis and the mite-borne organism Rickettsia akari were associated with the SFG cluster, that Rickettsia prowazekii and Rickettsia typhi, two representatives of the typhus group, clustered together, and that Rickettsia canada; Rickettsia bellii, and the AB bacterium probably represent three new groups. We compared the phylogenetic trees inferred from citrate synthase gene sequences and from 16S ribosomal DNA (rDNA) sequences. For rickettsial phylogeny, the citrate synthase approach was more suitable, as demonstrated by significant bootstrap values for all of the nodes except those in the larger subgroup defined above. We also compared phylogenetic analysis results obtained in a comparison of the sequences of both genes for all of the representatives of the domain Bacteria for which the gltA sequence was determined. We believe that comparison of gltA sequences could be a complementary approach to 16S rDNA sequencing for inferring bacterial evolution, especially when unstable phylogenetic models are obtained from ribosomal sequences because of high levels of sequence similarity between the bacteria studied.


چکیده

با استفاده از PCR و ترتیب سنج DNA فلورسنت لیزری خودکار، بخش 1,234-bp ژن رمزگذاری سیترات سنتاز (gU) باکتری های متعلق به گونه ریکتزیا را تقویت کرده و مرتب کردیم. آنالیز دنباله ی قیاسی نشان داد که اکثر بیماری های ریکتزیای گروه تب خال دار (SFG) به یکی از دو زیرگروه تعلق داشتند. اولین زیرگروه شامل ریکتزیا ماسیلیا، رشته 29، ریکتزیا ریپیسفالی، ریکتزیا آئسچلیمانی و ریکتزیا مونتانا بود که تنها از کنه ها تفکیک شدند. دومین زیرگروه، اکثریت پاتوژن های انسانی و ریکتزیای تفکیک شده تنها از کنه ها بود؛ اعضای این زیرگروه شامل رشته S، ریکتزیا آپیکایی، ریکتزیا مونگولوتیمونا، ریکتزیا سیبیریکا، ریکتزیا پارکری، ریکتزیا کونوری، ریکتزیا ریکتسی، ریکتزیای تیفوس کنه تایلندی، ریکتزیا تیفوس کنه اسرائیلی، ریکتزیای تب آستراخان، ریکتزیا اسلوواکا و ریکتزیا جاپونیکا بودند. آنالیز دنباله نیز نشان داد که ارگانیسم های ناشی از کنه ی ریکتزیا هلوتیکا و ریکتزیا آسترالیس و ارگانیسم ناشی از کرم ریز ریکتزیا آکاری با دسته SFG در ارتباط بودند؛ ریکتزیا پرووازکی و ریکتزیا تیفی، دو نماینده ی گروه تیفوس با هم دسته بندی شدند؛ و ریکتزیا کانادا، ریکتزیا بللی و میکرب گیاهی AB، نشان دهنده ی سه گروه جدید هستند. درخت های فیلوژنتیکی استنباط شده از دنباله های ژن سیترات سنتاز و دنباله های DNA ریبوزومی 16s (rDNA) را مقایسه کردیم. برای فیلوژنی (تکامل نژادی) ریکتزیایی، راهکار سیترات سنتاز مناسب تر بود، همانطور که توسط مقادیر مستقل عمده ای برای تمام گره ها بجز گره های موجود در زیرگروه بزرگتر بالایی نشان داده شده است. همچنین نتایج آنالیز فیلوژنتیکی بدست آمده در مقایسه ی دنباله های هر دو ژن را برای تمام نمونه های دامنه باکتری که برای آن دنباله gZtA تعیین شده بود، مقایسه کردیم. به نظر ما مقایسه ی دنباله های glL4 می تواند یک راهکار مکملی برای مرتب سازی 16s rDNA برای استنباط تکامل باکتری باشد، مخصوصا زمانیکه مدل های فیلوژنتیکی ناپایدار از دنباله های ریبوزومی به دلیل سطوح بالای شباهت دنباله بین باکتری های مطالعه شده بدست می آیند.

تعداد صفحات انگلیسی تعداد صفحات انگلیسی:11 صفحه
تعداد صفحات فارسی تعداد صفحات فـارسـی:17 صفحه

تماس با پشتیبانی فروشگاه ترجمه‌های تخصصی

نام و نام خانوادگی*
پست الکترونیکی*
موضوع پیام*
متن پیام*
اطلاعات تماس با فروشگاه ترجمه‌های تخصصی


فروشگاه ترجمه‌های تخصصی
پست الکترونیک :info@ttsell.ir
پست الکترونیک :mailttsell@gmail.com
شماره تلفن تماس:09355907190
کانال تلگرام : t.me/ttsell

  • آدرس: تبریز، خیابان  خاقانی، پاساژ خاقانی، پلاک 119
  • تلفن  تماس: 09355907190
  • تلفن  ثابت : 35250068-041
  •  Mailttsellاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید : آدرس  ایمیل
  • @ttsell:آدرس تلگرام
فروشگاه ترجمه‌های تخصصی از  سال  1387شروع به کار نموده است  و تا کنون بیش از ده هزار ترجمه در رشته ها و زمینه های مختلف توسط متخصصین این مرکز انجام  شده  است.
Scroll to top