دانلود فایل با شمار فاکتور

لطفا شماره فاکتور خود را درج نمایید


عنوان محصول: بیماری ریکتزیا در اروپا

دسته‌بندی: مقالات ترجمه شده رشته پزشکی
تاریخ انتشار: سه شنبه 27 مهر 1395
توضیحات مختصر: باکتری نوع ریکتزیا و اورینتیا منجر به بیماری ریکتزیایی در سراسر جهان می شوند و توسط شپش ها، کک ها، ساس ها و کرم های ریز انتقال می یابند. در اروپا، تنها گونه ی ریکتزیا منجر به بیماری ریکتزیایی می شود. با بهبود بهداشت، ریسک بیماری ریکتزیای ناشی از شپش (تیفوس همه گیر) در اروپا پایین است. بهرحال، فرم عو...
بیماری ریکتزیا در اروپا بیماری ریکتزیا در اروپا


قیمت قیمت : 15000 تومان
تخفیف تخفیف: 3000 تومان
قیمت نهایی قیمت نهایی: 12000 تومان
1194 بازدید
کد مقاله: TTC- 1- 28
نوع فایل : docx
Journal: Elsevier 2015,

Rickettsioses in Europe
Abstract
Bacteria of the genera Rickettsia and Orientia (family rickettsiaceae, order rickettsiales) cause rickettsioses worldwide, and are transmitted by lice, fleas, ticks and mites. In Europe, only Rickettsia spp. cause rickettsioses. With improvement of hygiene, the risk of louse-borne rickettsiosis (epidemic typhus) is low in Europe. Nevertheless, recrudescent form of Rickettsia prowazekii infection persists. There could be an epidemic typhus outbreak if a body lice epidemic occurs under unfavorable sanitary conditions. In Europe, endemic typhus or Rickettsia typhi infection, transmitted by rats and fleas, causes febrile illness. At the beginning of this century, flea-borne spotted fever cases caused by Rickettsia felis were diagnosed. Flea-borne rickettsiosis should be suspected after flea bites if fever, with or without rash, is developed. Tick-borne rickettsioses are the main source of rickettsia infections in Europe. Apart from Rickettsia conorii, the Mediterranean Spotted Fever (MSF) agent, other Rickettsia spp. cause MSF-like: Rickettsia helvetica, Rickettsia monacensis, Rickettsia massiliae or Rickettsia aeschlimannii. In the 1990s, two ‘new’ rickettsioses were diagnosed: Lymphangitis Associated Rickettsiosis (LAR) caused by Rickettsia sibirica mongolitimonae, and Tick-Borne Lymphadenopathy/Dermacentor-Borne-Necrosis-Erythema-Lymphadenopathy/Scalp Eschar Neck Lymphadenopathy (TIBOLA/DEBONEL/SENLAT), caused by Rickettsia slovaca, Candidatus Rickettsia rioja and Rickettsia raoultii. Lastly, European reports about mite-borne rickettsiosis are scarce.
Keywords: Lice; Fleas; Ticks; Mites; Rickettsiosis; Europe; Typhus; MSF; LAR; DEBONEL/TIBOLA/SENLAT; Rickettsialpox

چکیده
باکتری نوع ریکتزیا و اورینتیا منجر به بیماری ریکتزیایی در سراسر جهان می شوند و توسط شپش ها، کک ها، ساس ها و کرم های ریز انتقال می یابند. در اروپا، تنها گونه ی ریکتزیا منجر به بیماری ریکتزیایی می شود. با بهبود بهداشت، ریسک بیماری ریکتزیای ناشی از شپش (تیفوس همه گیر) در اروپا پایین است. بهرحال، فرم عود کننده ی آلودگی ریکتزیا پرووازکی پایدار است. ممکن است شیوع تیفوسی وجود داشته باشد در صورتیکه همه گیری شپش های بدن تحت شرایط بهداشتی نامطلوب روی دهد. در اروپا، آلودگی تیفوس همه گیر یا ریکتزیا تیفی که توسط موش ها و کک ها انتقال می یابد منجر به بیماری تبی می شود. در ابتدای این قرن، موارد تب خال دار ناشی از کک که از فلیس ریکتزیا ایجاد می شوند، تشخیص داده شدند. بیماری ریکتزیای ناشی از کک باید بعد از نیش های کک در صورت وقوع تب با یا بدون خارش مورد ظن باشد. بیماری های ریکتزیایی ناشی از کنه، منشا اصلی آلودگی های ریکتزیا در اروپا هستند. صرفنظر از ریکتزیا کونوری، عامل تب خال دار مدیترانه ای (MSF) که گونه دیگر ریکتزیا است منجر به عامل های شبیه MSF می شود: ریکتزیا هلوتیکا، ریکتزیا موناسنسیز، ریکتزیا ماسیلیا یا ریکتزیا آئسچلیمانی. در دهه 1990، دو بیماری ریکتزیایی جدیدی تشخیص داده شدند: بیماری ریکتزیای مرتبط با لیمفاگیتیز (LAR) ناشی از ریکتزیا سیبیریکا مونگولیتیمونا و لنفادنوپاتی ناشی از کنه/ لنفادنوپاتی با التهاب پوست بافت مردگی ناشی از درماسنتور/ لنفادنوپاتی گردن با خشکی پوست سر (TIBOLA/DEBONEL/SENLAT)، ناشی از ریکتزیا اسلوواکا، کاندیداتوس ریکتزیا ریوجا و ریکتزیا رائولتی. در نهایت، گزارش های اروپایی در مورد بیماری ریکتزیای ناشی از کرم ریز نادر هستند.
کلمات کلیدی: شپش، کک، کنه، کرم ریز، بیماری ریکتزیایی، اروپا، تیفوس، MSF، LAR، DEBONEL/TIBOLA/SENLAT، ریکتزیاپلاکس.

تعداد صفحات انگلیسی تعداد صفحات انگلیسی:5 صفحه
تعداد صفحات فارسی تعداد صفحات فـارسـی:7 صفحه

تماس با پشتیبانی فروشگاه ترجمه‌های تخصصی

نام و نام خانوادگی*
پست الکترونیکی*
موضوع پیام*
متن پیام*
اطلاعات تماس با فروشگاه ترجمه‌های تخصصی


فروشگاه ترجمه‌های تخصصی
پست الکترونیک :info@ttsell.ir
پست الکترونیک :mailttsell@gmail.com
شماره تلفن تماس:09355907190
کانال تلگرام : t.me/ttsell

  • آدرس: تبریز، خیابان  خاقانی، پاساژ خاقانی، پلاک 119
  • تلفن  تماس: 09355907190
  • تلفن  ثابت : 35250068-041
  •  Mailttsellاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید : آدرس  ایمیل
  • @ttsell:آدرس تلگرام
فروشگاه ترجمه‌های تخصصی از  سال  1387شروع به کار نموده است  و تا کنون بیش از ده هزار ترجمه در رشته ها و زمینه های مختلف توسط متخصصین این مرکز انجام  شده  است.
Scroll to top