دانلود فایل با شمار فاکتور

لطفا شماره فاکتور خود را درج نمایید


عنوان محصول: تشخیص مولکولی فلیس رکتزیا و آسمبوئنسیز رکتزیا کاندیدادوس در کک های محل های سکونت انسان در اسمبو کنیا

دسته‌بندی: مقالات ترجمه شده رشته پزشکی
تاریخ انتشار: سه شنبه 27 مهر 1395
توضیحات مختصر: کک رکتزیا مربوط به تیفوس جوندگان است و کک تب خالدار (FBSF) یکی از شایع ترین تب های توزیع شده بین انسان ها در سراسر جهان است. تیفوش جوندگان، یکی از شایعترین موارد در کنیا از سال 1950 تا به امروز است ولی FBSF به تازگی در مناطق شمال شرقی و غرب کنیا است. برای بررسی عملکرد و تاثیر این موارد بر روی انسا...
تشخیص مولکولی فلیس رکتزیا و آسمبوئنسیز رکتزیا کاندیدادوس در کک های محل های سکونت انسان در اسمبو کنیا تشخیص مولکولی فلیس رکتزیا و آسمبوئنسیز رکتزیا کاندیدادوس در کک های محل های سکونت انسان در اسمبو کنیا


قیمت قیمت : 18000 تومان
تخفیف تخفیف: 1000 تومان
قیمت نهایی قیمت نهایی: 17000 تومان
1327 بازدید
کد مقاله: TTC- 1- 27
نوع فایل : docx
Journal: PubMedNCBI 2013,

Molecular detection of Rickettsia felis and Candidatus Rickettsia Asemboensis in Fleas from Human Habitats, Asembo, Kenya
Abstract
The flea-borne rickettsioses murine typhus (Rickettsia typhi) and flea-borne spotted fever (FBSF) (Rickettsia felis) are febrile diseases distributed among humans worldwide. Murine typhus has been known to be endemic to Kenya since the 1950s, but FBSF was only recently documented in northeastern (2010) and western (2012) Kenya. To characterize the potential exposure of humans in Kenya to flea-borne rickettsioses, a total of 330 fleas (134 pools) including 5 species (Xenopsylla cheopis, Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis, Pulex irritans, and Echidnophaga gallinacea) were collected from domestic and peridomestic animals and from human dwellings within Asembo, western Kenya. DNA was extracted from the 134 pooled flea samples and 89 (66.4%) pools tested positively for rickettsial DNA by 2 genus-specific quantitative real-time PCR (qPCR) assays based upon the citrate synthase (gltA) and 17-kD antigen genes and the Rfelis qPCR assay. Sequences from the 17-kD antigen gene, the outer membrane protein (omp)B, and 2 R. felis plasmid genes (pRF and pRFd) of 12 selected rickettsia-positive samples revealed a unique Rickettsia sp. (n=11) and R. felis (n=1). Depiction of the new rickettsia by multilocus sequence typing (MLST) targeting the 16S rRNA (rrs), 17-kD antigen gene, gltA, ompA, ompB, and surface cell antigen 4 (sca4), shows that it is most closely related to R. felis but genetically dissimilar enough to be considered a separate species provisionally named Candidatus Rickettsia asemboensis. Subsequently, 81 of the 134 (60.4%) flea pools tested positively for Candidatus Rickettsia asemboensis by a newly developed agent-specific qPCR assay, Rasemb. R. felis was identified in 9 of the 134 (6.7%) flea pools, and R. typhi the causative agent of murine typhus was not detected in any of 78 rickettsia-positive pools assessed using a species-specific qPCR assay, Rtyph. Two pools were found to contain both R. felis and Candidatus Rickettsia asemboensis DNA and 1 pool contained an agent, which is potentially new.
Keywords: Rickettsia, Fleas, PCR, Multilocus sequence typing, Surveillance.

چکیده
کک رکتزیا مربوط به تیفوس جوندگان است و کک تب خالدار (FBSF) یکی از شایع ترین تب های توزیع شده بین انسان ها در سراسر جهان است. تیفوش جوندگان، یکی از شایعترین موارد در کنیا از سال 1950 تا به امروز است ولی FBSF به تازگی در مناطق شمال شرقی و غرب کنیا است. برای بررسی عملکرد و تاثیر این موارد بر روی انسان ها در کنیا، حدود 330 کک که شامل 5 نوع کک است مورد بررسی قرار گرفته است. که شامل ( چئوپیس خنوپسیا، فلیس سیتنویفالیدز، کانیس سیتنو سفالیدز، ایریتانس پولکس، و گالیناسیا ایچیدنوفاقا) هستد که از حیوانات خانگی و اطراف خانه انسان ها در اسمبو در غرب کنیا به دست آمده است. دی ان ای به دست آمده از 134 کک نمونه و 89 نمونه مخلوط دیگر نشان میدهد که دی ان ای آنها حاوی رکتزیا است که توسط دو آزمایش PCR فوری کمی مختص گونه بر اساس ژنهای سیترات سینتاز و آنتی ژن 17 kd و آزمایش Rfelis qPCR انجام میگیرد. دنباله به دست آمده از آنتی ژن 17-kd، پروتئین غشای بیرونی و پلاسمای ژن R. felis از 12 رکتزیای مثبت انتخاب شده مورد بررسی قرار میگیرد. که در آن مقدار sp رکتزیا (n = 11) است و برای R. felis مقدار n برابر 1 است. توضیح رکتزیا با استفاده از دنباله چند مکانه، یک rRNA (rrs), 16تایی، آنتی ژن 17-kD، gltA, ompA, ompB و آنتی ژن سلولی sca4 را نتیجه میدهد که بسیار مرتبط به R. felis هستند اما، به اندازه کافی بین آنها تفاوت وجود دارد تا بتوان آن از آسمبوئنسیز رکتزیا کاندیدادوس نامید. متعاقبا، 81 تا از 134 کک مخلوط که دارای نتیجه مثبت رکتزیای کاندیدادوس هستند با استفاده از آزمایش qPCR مختص عامل جدید توسعه یافته . R. feli در 9 مورد از 134 کک مخلوط شناسایی شد. و R. typhi ، عامل تیفوس جوندگان در هیچ یک از 78 نمونه¬ مثبت راکتزیا شناسایی نشد. فقط دو مورد در کل شناسایی شده که حاوی هر دو مورد R. felis و آسمبوئنسیز رکتزیا کاندیدادوس بود و 1 مورد نیز شامل عاملی بود که به تازگی شناسایی شده بود.
کلمات کلیدی: رکتزیا، فلیس، PCR، دنباله چند مکانی، نظارت

تعداد صفحات انگلیسی تعداد صفحات انگلیسی:9 صفحه
تعداد صفحات فارسی تعداد صفحات فـارسـی:15 صفحه

تماس با پشتیبانی فروشگاه ترجمه‌های تخصصی

نام و نام خانوادگی*
پست الکترونیکی*
موضوع پیام*
متن پیام*
اطلاعات تماس با فروشگاه ترجمه‌های تخصصی


فروشگاه ترجمه‌های تخصصی
پست الکترونیک :info@ttsell.ir
پست الکترونیک :mailttsell@gmail.com
شماره تلفن تماس:09355907190
کانال تلگرام : t.me/ttsell

  • آدرس: تبریز، خیابان  خاقانی، پاساژ خاقانی، پلاک 119
  • تلفن  تماس: 09355907190
  • تلفن  ثابت : 35250068-041
  •  Mailttsellاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید : آدرس  ایمیل
  • @ttsell:آدرس تلگرام
فروشگاه ترجمه‌های تخصصی از  سال  1387شروع به کار نموده است  و تا کنون بیش از ده هزار ترجمه در رشته ها و زمینه های مختلف توسط متخصصین این مرکز انجام  شده  است.
Scroll to top