دانلود فایل با شمار فاکتور

لطفا شماره فاکتور خود را درج نمایید


عنوان محصول: تشخیص مولکولی بارتونلای زونوتیک (بی. هنسله، بی. الیزابتا و بی. روچالیما) در کک های جمع آوری شده از سگ ها

دسته‌بندی: مقالات ترجمه شده رشته پزشکی
تاریخ انتشار: سه شنبه 27 مهر 1395
توضیحات مختصر:

در سراسر جهان، کک ها بار تایید شده ای روی سگ ها دارند. شناسایی گونه های کک که به لانه های سگ ها از دو محله هجوم می آورند (رهووت و جروسالم) و غربال مولکولی آنها برای گونه های برتونلا (آرهیزوبیالز: بارتونلاسی) مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع، 355 کک از 107 سگ جمع آوری شده است. کک ها از نظر مور...

تشخیص مولکولی بارتونلای زونوتیک  (بی. هنسله، بی. الیزابتا و بی. روچالیما) در کک های جمع آوری شده از سگ ها تشخیص مولکولی بارتونلای زونوتیک (بی. هنسله، بی. الیزابتا و بی. روچالیما) در کک های جمع آوری شده از سگ ها


قیمت قیمت : 16000 تومان
تخفیف تخفیف: 1000 تومان
قیمت نهایی قیمت نهایی: 15000 تومان
1074 بازدید
کد مقاله: TTC- 1- 23
نوع فایل : docx
Journal: MedicalandVeterinaryEntomology 2015,

Molecular detection of zoonotic bartonellae (B. henselae, B. elizabethae and B. rochalimae) in fleas collected from dogs
Abstract

Fleas represent an acknowledged burden on dogs worldwide. The characterization of flea species infesting kennel dogs from two localities in (Rehovot and Jerusalem) and their molecular screening for Bartonella species (Rhizobiales: Bartonellaceae) was investigated. A total of 355 fleas were collected from 107 dogs. The fleas were morphologically classified and molecularly screened targeting the Bartonella 16S-23S internal transcribed spacer (ITS). Of the 107 dogs examined, 80 (74.8%) were infested with Ctenocephalides canis (Siphonaptera: Pulicidae), 68 (63.6%) with Ctenocephalides felis, 15 (14.0%) with Pulex irritans (Siphonaptera: Pulicidae) and one (0.9%) with Xenopsylla cheopis (Siphonaptera: Pulicidae). Fleas were grouped into 166 pools (one to nine fleas per pool) according to species and host. Thirteen of the 166 flea pools (7.8%) were found to be positive for Bartonella DNA. Detected ITS sequences were 99-100% similar to those of four Bartonella species: Bartonella henselae (six pools); Bartonella elizabethae (five pools); Bartonella rochalimae (one pool), and Bartonella bovis (one pool). The present study indicates the occurrence of a variety of flea species in dogs in; these flea species are, in turn, carriers of several zoonotic Bartonella species. Physicians, veterinarians and public health workers should be aware of the presence of these pathogens in dog fleas in and preventive measures should be implemented.

Keywords: Bartonella bovis; Bartonella elizabethae; Bartonella henselae; Bartonella rochalimae; Ctenocephalides canis; Ctenocephalides felis; Pulex irritans; Xenopsylla cheopis; zoonosis

چکیده

در سراسر جهان، کک ها بار تایید شده ای روی سگ ها دارند. شناسایی گونه های کک که به لانه های سگ ها از دو محله هجوم می آورند (رهووت و جروسالم) و غربال مولکولی آنها برای گونه های برتونلا (آرهیزوبیالز: بارتونلاسی) مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع، 355 کک از 107 سگ جمع آوری شده است. کک ها از نظر مورفولوژیکی طبقه بندی شدند و از نظر مولکولی با مورد هدف قرار دادن جداکننده ی رونویسی شده ی داخلی 16S-23S بارتونلا (ITS) غربال شدند. از 107 سگ بررسی شده، 80 (74.8%) مورد هجوم کانیس سیتنوسفالیدز (سیفوناپترا: پولیسیدا)، 68 (63.6%) مورد هجوم فلیس سیتنوسفالیدز، 15 (14%) مورد هجوم پولکس ایریتانس (سیفوناپترا: پولیسیدا) و یکی (0.9%) مورد هجوم خنوپسیلا چئوپیس (سیفوناپترا: پولیسیدا) قرار گرفتند. کک ها با توجه به گونه ها و میزبان، در 166 دسته گروه بندی شدند (یک تا نه کک در هر دسته). سیزده دسته از 166 دسته کک (7.8%) برای DNA بارتونلا مثبت بودند. دنباله های ITS تشخیص داده شده 100-99% مشابه دنباله های چهار گونه بارتونلا بودند: بارتونلا هنسله (شش دسته)؛ بارتونلا الیزابتا (پنج دسته)؛ بارتونلا روچالیما (یک دسته) و بارتونلا بویس (یک دسته). مطالعه موجود، وقوع انواع گونه های کک را در سگ ها نشان می دهد؛ این گونه های کک حامل های انواع گونه های بارتونلای زونوتیک هستند. پزشکان، دامپزشکان و کارکنان بهداشت باید از وجود این پاتوژن ها در کک های سگ در آگاه باشند و ارزیابی های پیشگیرانه باید پیاده سازی شوند.

کلمات کلیدی: بارتونلا بویس، بارتونلا الیزابتا، بارتونلا هنسله، بارتونلا روچالیما، کانیس سیتنوسفالیدز، فلیس سیتنوسفالیدز، پولکس ایریتانس، خنوپسیلا چئوپیس، زئونوز

تعداد صفحات انگلیسی تعداد صفحات انگلیسی:5 صفحه
تعداد صفحات فارسی تعداد صفحات فـارسـی:10 صفحه

تماس با پشتیبانی فروشگاه ترجمه‌های تخصصی

نام و نام خانوادگی*
پست الکترونیکی*
موضوع پیام*
متن پیام*
اطلاعات تماس با فروشگاه ترجمه‌های تخصصی


فروشگاه ترجمه‌های تخصصی
پست الکترونیک :info@ttsell.ir
پست الکترونیک :mailttsell@gmail.com
شماره تلفن تماس:09355907190
کانال تلگرام : t.me/ttsell

  • آدرس: تبریز، خیابان  خاقانی، پاساژ خاقانی، پلاک 119
  • تلفن  تماس: 09355907190
  • تلفن  ثابت : 35250068-041
  •  Mailttsellاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید : آدرس  ایمیل
  • @ttsell:آدرس تلگرام
فروشگاه ترجمه‌های تخصصی از  سال  1387شروع به کار نموده است  و تا کنون بیش از ده هزار ترجمه در رشته ها و زمینه های مختلف توسط متخصصین این مرکز انجام  شده  است.
Scroll to top