دانلود فایل با شمار فاکتور

لطفا شماره فاکتور خود را درج نمایید


عنوان محصول: الگوهای تجویز دارو در سطح مراقبت های بهداشتی در ارتباط با هزینه های پیش بینی نشده در تاجیکستان

دسته‌بندی: مقالات ترجمه شده رشته پزشکی
تاریخ انتشار: دوشنبه 23 اسفند 1396
توضیحات مختصر: چکیده پیش زمینه: دولت تاجیکستان سیستم سلامت خود را برای دسترسی عادلانه بیشتر بهبود داده است. با این حال، هزینه های پیش بینی نشده (OPE) یک عامل کلیدی تغییر اثر دارو برای مراقبت بهداشتی خرید است. داروها محرک اصلی هزینه های خانواده در بخش سلامت هستند. ما الگوهای تجویز دارو را در سطح مراقبت بهداشتی اول...
الگوهای تجویز دارو در سطح مراقبت های بهداشتی در ارتباط با هزینه های پیش بینی نشده در تاجیکستان الگوهای تجویز دارو در سطح مراقبت های بهداشتی در ارتباط با هزینه های پیش بینی نشده در تاجیکستان


قیمت قیمت : 28000 تومان
1236 بازدید
کد مقاله: TTC- 16- 190
نوع فایل : docx
Journal: 2016,

Drug prescribing patterns at primary health care level and related out-of-pocket expenditures in Tajikistan
Abstract
Abstract Background: The Government of Tajikistan is reforming its health system to make access more equitable. Nonetheless, out-of-pocket expenditures (OPE) remain a key modality for purchasing health care. Drugs remain a major driver of household expenditures for health. We conducted a household survey to investigate drug prescribing patterns at primary health care (PHC) level as well as the related OPE. Methods: Adult patients in eight districts who had visited a PHC facility in the period March to May 2014 were interviewed at home, using a structured questionnaire. A descriptive analysis was conducted and regression models were constructed to identify factors influencing the number of drugs provided and the types of drugs prescribed. Results: There were 1281 (80.1 %) patients who received a drug prescription after visiting a doctor at PHC level. 16. 2 % of them had five or more drugs prescribed concomitantly. The number of drugs prescribed to patients ranged from 0 to 8 and was statistically different across regions (RRS region =3.3; Khatlon region = 3.1; p = 0.05), after adjusting for age and sex. In 31.1 % of cases, prescriptions included an intra-venous (IV) injection; in 45.6 % of cases, a non-IV injection; in 52.9 % of cases, an antibiotic; and in 61.0 % of cases, vitamins. Patients suffering from a respiratory disease had higher odds of being prescribed an IV injection and antibiotics. Vitamins were widely prescribed across all diseases. In 94.5 % of cases, the patients interviewed procured at least one of the prescribed drugs. Among those who received a prescription, 2.0 % were not able to procure at least one drug due to a lack of money. In 94.9 % of cases, respondents reported purchasing drugs in private pharmacies. Median expenditures for drugs procured following consultation were 45 TS (US$ 6.9) corresponding to 77.6 % of total expenditures related to the visit (58 TS, US$ 8.8). Conclusions: In a context where OPE are important, drugs represent an important income source for health service providers. Such a situation does not favour rational prescribing nor efficient service delivery, and is potentially harmful for patients. In particular, the economic ramifications cause high levels of expenditure for patients and households with detrimental, knock-on effects in the more vulnerable segments of the population.
Keywords: Keywords: Tajikistan, Drug prescribing patterns, Out-of-pocket expenditure, Primary health care, Health financing

چکیده
چکیده پیش زمینه: دولت تاجیکستان سیستم سلامت خود را برای دسترسی عادلانه بیشتر بهبود داده است. با این حال، هزینه های پیش بینی نشده (OPE) یک عامل کلیدی تغییر اثر دارو برای مراقبت بهداشتی خرید است. داروها محرک اصلی هزینه های خانواده در بخش سلامت هستند. ما الگوهای تجویز دارو را در سطح مراقبت بهداشتی اولیه و نیز هزینه های پیش بینی نشده مرتبط خانواده را بررسی کردیم. مواد و روشها: بیماران بزرگسال در هشت بخش کسانی هستند که از نظر PHC ویزیت داشتند و در دوره زمانی مارس تا می 2014 در خانه با استفاده از سوالات ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل توصیفی انجام شد و مدل های رگرسیون برای تعیین فاکتورهای موثر بر تعداد داروهای فراهم شده و انواع داروهای تجویز شده ایجاد شد. نتایج: 1281 بیمار (80.1٪) وجود داشتند که بعد از ویزیت دکتر در سطح PHC تجویز دارو دریافت کردند. 16.2٪ آنها 5 دارو یا بیشتر دریافت کردند. تعداد داروهای تجویز شده برای بیماران در محدوده 0 تا 8 دارو بودند و از نظر آماری در بخشهای متفاوت (RRS= 3.3 ، Khatlon= 3.1 ، p= 0.05) بعد از تنظیم سن و جنس مختلف است. در 31.1٪ موارد، تجویزها شامل تزریق وریدی (IV) در 45.6٪ موارد، تزریق غیر وریدی و در 52.9٪ موارد تزریق آنتی بیوتیک و در 615 موارد تزریق ویتامین ها است. بیماران آسیب دیده از بیماری تنفسی، تجویزهای اضافی تزریق وریدی و آنتی بیوتیک را دارند. ویتامین ها به طور گسترده ای در طول همه بیماریها تجویز می شوند. در 94.5٪ موارد، بیمران در مورد حداقل یک داروی تجویز شده مورد مصاحبه قرار گرفتند. در این میان، آنهایی که تجویز دریافت کردند، 2٪ توانایی بدست آوردن حداقل یک دارو ناشی از کمبود پول را ندارند. در 94.9٪ موارد، پاسخهایی از داروهای تجویز شده در داروخانه خصوصی گزارش شده است. هزینه های متوسط برای داروهای تجویز شده طبق مشاوره 45TS و 77.6٪ هزینه های کل مرتبط با ویزیت (58Ts) است. نتیجه گیری: در متن، OPE مهم است، داروها یک منبع ورودی مهم برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت هستند. اینها وضعیتی است که تجویز مطلوب یا تحویل خدمات موثر ندارند و برای بیماران مضر است.به طور خاص، شاخه بندی اقتصادی سبب سطوح بالای هزینه ها برای بیماران و خانواده ها با اثرات مضر در بخشهای آسیب پذیر جمعیت می شود.
کلمات کلیدی: کلمات کلیدی: تاجیکستان، الگوهای تجویز دارو، هزینه های پیش بینی نشده، مراقبت های بهداشتی اولیه، تامین بودجه سلامت


تعداد صفحات انگلیسی تعداد صفحات انگلیسی:14 صفحه
تعداد صفحات فارسی تعداد صفحات فـارسـی:14 صفحه

تماس با پشتیبانی فروشگاه ترجمه‌های تخصصی

نام و نام خانوادگی*
پست الکترونیکی*
موضوع پیام*
متن پیام*
اطلاعات تماس با فروشگاه ترجمه‌های تخصصی


فروشگاه ترجمه‌های تخصصی
پست الکترونیک :info@ttsell.ir
پست الکترونیک :mailttsell@gmail.com
شماره تلفن تماس:09355907190
کانال تلگرام : t.me/ttsell

  • آدرس: تبریز، خیابان  خاقانی، پاساژ خاقانی، پلاک 119
  • تلفن  تماس: 09355907190
  • تلفن  ثابت : 35250068-041
  •  Mailttsellاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید : آدرس  ایمیل
  • @ttsell:آدرس تلگرام
فروشگاه ترجمه‌های تخصصی از  سال  1387شروع به کار نموده است  و تا کنون بیش از ده هزار ترجمه در رشته ها و زمینه های مختلف توسط متخصصین این مرکز انجام  شده  است.
Scroll to top