دانلود فایل با شمار فاکتور

لطفا شماره فاکتور خود را درج نمایید


عنوان محصول: شبیه سازی اقدامات ادغام یافته ی مدیریت کیفیت جامع (TQM) و تولید ناب (LM) در فرایند قالب گیری با استفاده از نرم افزار Delmia Quest

دسته‌بندی: مقالات ترجمه شده رشته مدیریت
تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 مهر 1395
توضیحات مختصر: مطالعه ی انجام گرفته روی TQM در مالزی برای اولین بار در سال 1997 گزارش شد، در حالیکه LM در سال 2010 گزارش شد. از آن زمان، مطالعات زیادی گزارش کردند که TQM و LM می توانند سودهای بیشتری برای یک شرکت به عمل آورند، ولی هنوز کمبود مطالعه ی موردی روی شرکتی که هر دو اقدام را پیاده سازی کرده است، وجود دارد....
شبیه سازی اقدامات ادغام یافته ی مدیریت کیفیت جامع (TQM) و تولید ناب (LM) در فرایند قالب گیری با استفاده از نرم افزار Delmia Quest شبیه سازی اقدامات ادغام یافته ی مدیریت کیفیت جامع (TQM) و تولید ناب (LM) در فرایند قالب گیری با استفاده از نرم افزار Delmia Quest


قیمت قیمت : 20000 تومان
تخفیف تخفیف: 2000 تومان
قیمت نهایی قیمت نهایی: 18000 تومان
716 بازدید
کد مقاله: TTC- 1- 36
نوع فایل : docx
Journal: Elsevier 2012,

Simulation of Integrated Total Quality Management (TQM) with Lean Manufacturing (LM) Practices in Forming Process Using Delmia Quest
Abstract
Study on TQM in Malaysia is first reported in 1997 while LM in 2010. Since then, voluminous studies reported that TQM and LM can bring more benefits to a company but there is still lack of case study on company that has implemented both initiatives. Preliminary status of Integrating TQM and LM has been established from survey conducted on the highly practices LM in Malaysian automotive companies in 2011. The findings from the survey are used in order to evaluate the Integrated TQM and LM in a Malaysian Automotive Company. An Integrated Total Quality Management (TQM) with Lean Manufacturing (LM) is a system comprises TQM and LM principles. This system focuses in achieving total customer satisfaction by removing eight wastes available in any process in an organization. This paper presents the Integrated TQM and LM practices by a forming company. The integrated practices are an adaptation combination of four models award, ISO/TS16949 and lean manufacturing principles from Toyota Production System, SAEJ4000 and MAJAICO Lean Production System. A case study of the forming company in Selangor has been conducted and simulation of the process is done by Delmia Quest Software. It was found out that the company has been practicing TQM and LM separately. Other type of software can also be used to measure the level of TQM and LM implementation and can determine whether the model is adaptable for other industry and for all type of manufacturing process. This is the initial case study that combined 4 awards practices, ISO/TS16949, Toyota Production System, SAEJ4000 and MAJAICO Lean Production System (LPS). Lean Total Quality (GLTQ).
Keywords: Total Quality Management; Lean Manufacturing; Automotive Industry; Operational Engineering Management and Manufacturing Simulation Software

چکیده
مطالعه ی انجام گرفته روی TQM در مالزی برای اولین بار در سال 1997 گزارش شد، در حالیکه LM در سال 2010 گزارش شد. از آن زمان، مطالعات زیادی گزارش کردند که TQM و LM می توانند سودهای بیشتری برای یک شرکت به عمل آورند، ولی هنوز کمبود مطالعه ی موردی روی شرکتی که هر دو اقدام را پیاده سازی کرده است، وجود دارد. وضعیت مقدماتی ادغام TQM و LM از بررسی انجام گرفته روی اکثر اقدامات LM در شرکت های خودروی مالزی در سال 2011 بدست آمده است. یافته های بدست امده از بررسی به منظور ارزیابی TQM و LM ادغام شده در شرکت خودروی مالزی استفاده می شوند. مدیریت کیفیت جامع (TQM) و تولید ناب (LM) ادغام یافته سیستمی است که متشکل از اصول هر دو TQM و LM است. این سیستم روی دستیابی به رضایت مشتری با حذف هشت ضرر (تلفات) دردسترس در هر فرایند در یک سازمان تمرکز دارد. این مقاله، اقدامات یکپارچه ی TQM و LM یک شرکت قالب گیری را ارائه می کند. اقدامات یکپارچه شامل ترکیب انطباقی چهار مدل، ISO/TS16949 و اصول تولید ناب از سیستم تولید تویوتا، SAEJ4000 و سیستم تولید ناب MAJAICO می باشند. مطالعه ی موردی یک شرکت تولیدی قالب گیری در سلانگور انجام گرفته است و شبیه سازی فرایند توسط نرم افزار Delmia Quest انجام گرفته است. پی برده شده است که شرکت، TQM و LM را بطور مجزا اجرا می کند. نوع دیگر نرم افزار نیز می تواند برای محاسبه ی سطح پیاده سازی TQM و LM استفاده شود و می تواند مشخص سازد که آیا مدل برای صنعت دیگر و تمام انواع فرایندهای تولیدی انعطاف پذیر است یا نه. این، مطالعه ی موردی اولیه است که 4 اقدام، ISO/TS16949، سیستم تولید تویوتا، SAEJ4000 و سیستم تولید ناب MAJAICO (LPS) را ترکیب کرده است.
کلمات کلیدی: مدیریت کیفیت جامع، تولید ناب، صنعت خودرو، مدیریت مهندسی اجرایی و نرم افزار شبیه سازی تولید

تعداد صفحات انگلیسی تعداد صفحات انگلیسی:6 صفحه
تعداد صفحات فارسی تعداد صفحات فـارسـی:12 صفحه

تماس با پشتیبانی فروشگاه ترجمه‌های تخصصی

نام و نام خانوادگی*
پست الکترونیکی*
موضوع پیام*
متن پیام*
اطلاعات تماس با فروشگاه ترجمه‌های تخصصی


فروشگاه ترجمه‌های تخصصی
پست الکترونیک :info@ttsell.ir
پست الکترونیک :mailttsell@gmail.com
شماره تلفن تماس:09355907190
کانال تلگرام : t.me/ttsell

  • آدرس: تبریز، خیابان  خاقانی، پاساژ خاقانی، پلاک 119
  • تلفن  تماس: 09355907190
  • تلفن  ثابت : 35250068-041
  •  Mailttsellاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید : آدرس  ایمیل
  • @ttsell:آدرس تلگرام
فروشگاه ترجمه‌های تخصصی از  سال  1387شروع به کار نموده است  و تا کنون بیش از ده هزار ترجمه در رشته ها و زمینه های مختلف توسط متخصصین این مرکز انجام  شده  است.
Scroll to top