دانلود فایل با شمار فاکتور

لطفا شماره فاکتور خود را درج نمایید


عنوان محصول: فرهنگ و جو سازمانی

دسته‌بندی: مقالات ترجمه شده رشته مدیریت
تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 خرداد 1396
توضیحات مختصر: ما ادبیات جو و فرهنگ سازمانی را مرور کرده و توجه خاصی را به مقالات منتشرشده در ژورنال روان شناسی کاربردیJAP اختصاص می دهیم که اولین مقاله را در سال1917 منتشر کرد. ردیابی مقالات تاریخچه ی دو ساختار را در JAP نشان می دهد که البته جوسازمانی نسبت به فرهنگ اهمیت بیشتری دارد. 4 دوره ی زمانی اصلی را متمای...
فرهنگ و جو سازمانی فرهنگ و جو سازمانی


قیمت قیمت : 18000 تومان
1170 بازدید
کد مقاله: TTC- 64- 298
نوع فایل : docx
Journal:

Organizational Climate and Cultur:
Abstract
We review the literature on organizational climate and culture paying specific attention to articles published in the Journal of Applied Psychology (JAP) since its first volume in 1917. The article traces the history of the two constructs though JAP has been far more important for climate than culture research. We distinguish four main periods: the pre-1971 era, with pioneering work on exploring conceptualization and operationalizations of the climate construct; the 1971 – 1985 era, with foundational work on aggregation issues, outcome-focused climates (on safety and service) and early writings on culture; the 1986 – 1999 era, characterized by solidification of a focused climate approach to understanding organizational processes (justice, discrimination) and outcomes (safety, service) and the beginnings of survey approaches to culture; and the 2000 – 2014 era, characterized by multi-level work on climate, climate strength, demonstrated validity for a climate approach to outcomes and processes, and the relationship between leadership and climate and culture. We summarize and comment on the major theory and research achievements in each period, showing trends observed in the literature and how JAP has contributed greatly to moving research on these constructs, especially climate, forward. We also recommend directions for future research given the current state of knowledge.
Keywords: organizational climate, organizational culture, focused climates, process climates, leadership, levels of analysis

چکیده
ما ادبیات جو و فرهنگ سازمانی را مرور کرده و توجه خاصی را به مقالات منتشرشده در ژورنال روان شناسی کاربردیJAP اختصاص می دهیم که اولین مقاله را در سال1917 منتشر کرد. ردیابی مقالات تاریخچه ی دو ساختار را در JAP نشان می دهد که البته جوسازمانی نسبت به فرهنگ اهمیت بیشتری دارد. 4 دوره ی زمانی اصلی را متمایز می کنیم: قبل از عصر1971، با کارهای نو در مورد کشف مفهوم سازی و عملیاتی کردن سازه ی جو سازمانی، عصر1971تا1985، با کارهای بنیادین در مورد مسائل تجمع، جو متمرکز بر نتیجه و نوشته های اولیه در مورد فرهنگ، عصر1986تا1999، که توسط استحکام رویکرد متمرکز بر جو برای درک فرایندهای سازمانی و نتایج و اغاز رویکردهای بررسی فرهنگ مشخص می شود، و عصر2000تا2014 که توسط کارهای چندسطحی در مورد جو، قدرت جو و اعتبار رویکرد جو برای نتایج و فرایندها و رابطه ی بین رهبری و جو و فرهنگ مشخص می شود. ما نظریه ی اصلی و دستاوردهای پژوهشی را در هر دوره ی زمانی به طور خلاصه بیان می کنیم و روندهای مشاهده شده در ادبیات را نشان داده و بیان می کنیم کهJAP چگونه در پیشبرد پژوهش به سمت این ساختارها به ویژه جو سازمانی، نقش داشته است. ما هم چنین با در نظر گرفتن وضعیت کنونی دانش، مسیرها و جهت هایی را برای پژوهش اینده پیشنهاد می کنیم.
کلمات کلیدی: جو سازمانی، فرهنگ سازمانی، جو متمرکز، جوفرایند، رهبری، سطح تجزیه و تحلیل.

تعداد صفحات انگلیسی تعداد صفحات انگلیسی:49 صفحه
تعداد صفحات فارسی تعداد صفحات فـارسـی:24 صفحه

تماس با پشتیبانی فروشگاه ترجمه‌های تخصصی

نام و نام خانوادگی*
پست الکترونیکی*
موضوع پیام*
متن پیام*
اطلاعات تماس با فروشگاه ترجمه‌های تخصصی


فروشگاه ترجمه‌های تخصصی
پست الکترونیک :info@ttsell.ir
پست الکترونیک :mailttsell@gmail.com
شماره تلفن تماس:09355907190
کانال تلگرام : t.me/ttsell

  • آدرس: تبریز، خیابان  خاقانی، پاساژ خاقانی، پلاک 119
  • تلفن  تماس: 09355907190
  • تلفن  ثابت : 35250068-041
  •  Mailttsellاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید : آدرس  ایمیل
  • @ttsell:آدرس تلگرام
فروشگاه ترجمه‌های تخصصی از  سال  1387شروع به کار نموده است  و تا کنون بیش از ده هزار ترجمه در رشته ها و زمینه های مختلف توسط متخصصین این مرکز انجام  شده  است.
Scroll to top