دانلود فایل با شمار فاکتور

لطفا شماره فاکتور خود را درج نمایید


عنوان محصول: پیش بینی زودرس بیماری های قلبی با استفاده از فنون داده کاوی

دسته‌بندی: مقالات ترجمه شده رشته کامپیوتر
تاریخ انتشار: جمعه 19 فروردين 1396
توضیحات مختصر: کاربرد موفقیتآمیز دادهکاوی درزمینه ٔ های بسیار مانند کسبوکار اینترنتی، بازاریابی و خردهفروشی منجر به کاربرد آن در دیگر صنایع و بخشها شده است. صنعت بهداشت و درمان "اطالعات غنی " دارد، اما متأسفانه تمام دادهها استخراجشده برای کشف الگوهای پنهان و تصمیمگیری مؤثر استفاده نمیشود. کشف الگوها و روابط پ...
پیش بینی زودرس بیماری های قلبی با استفاده از فنون داده کاوی پیش بینی زودرس بیماری های قلبی با استفاده از فنون داده کاوی


قیمت قیمت : 10000 تومان
تخفیف تخفیف: 500 تومان
قیمت نهایی قیمت نهایی: 9500 تومان
900 بازدید
کد مقاله: TTC- 60- 259
نوع فایل : pdf
Journal:

EARLY HEART DISEASE PREDICTION USING DATA MINING TECHNIQUES
Abstract
The successful application of data mining in highly visible fields like e-business, marketing and retail has led to its application in other industries and sectors. Among these sectors just discovering is healthcare. The Healthcare industry is generally “information rich”, but unfortunately not all the data are mined which is required for discovering hidden patterns & effective decision making .Discovery of hidden patterns and relationships often goes unexploited. Advanced data mining modeling techniques can help remedy this situation. This research paper intends to use data mining Classification Modeling Techniques, namely, Decision Trees, Naïve Bayes and Neural Network, along with weighted association Apriori algorithm and MAFIA algorithm in Heart Disease Prediction. Using medical profiles such as age, sex, blood pressure and blood sugar it can predict the likelihood of patients getting heart disease.

چکیده
کاربرد موفقیتآمیز دادهکاوی درزمینه ٔ های بسیار مانند کسبوکار اینترنتی، بازاریابی و خردهفروشی منجر به کاربرد آن در دیگر صنایع و بخشها شده است. صنعت بهداشت و درمان "اطالعات غنی " دارد، اما متأسفانه تمام دادهها استخراجشده برای کشف الگوهای پنهان و تصمیمگیری مؤثر استفاده نمیشود. کشف الگوها و روابط پنهان را اغلب دادهها بهرهبرداری نشده است. تکنیکهای پیشرفته مدلسازی دادهکاوی میتواند به این وضعیت درمان کمک کند. در این مقاله از تکنیکهای مدلسازی طبقهبندی دادهکاوی، مانند درختهای تصمیمگیری، بیزین ساده Bayes Naïve و شبکه عصبی، همراه با الگوریتم Apriori انجمنی وزندار و الگوریتم MAFIA در پیشبینی بیماری قلبی استفادهشده است. با استفاده از مشخصات پزشکی مانند سن، جنس، فشارخون و قند خون میتوان احتمال بیماریهای قلبی را پیشبینی کرد.
تعداد صفحات انگلیسی تعداد صفحات انگلیسی:7 صفحه
تعداد صفحات فارسی تعداد صفحات فـارسـی:8 صفحه

تماس با پشتیبانی فروشگاه ترجمه‌های تخصصی

نام و نام خانوادگی*
پست الکترونیکی*
موضوع پیام*
متن پیام*
اطلاعات تماس با فروشگاه ترجمه‌های تخصصی


فروشگاه ترجمه‌های تخصصی
پست الکترونیک :info@ttsell.ir
پست الکترونیک :mailttsell@gmail.com
شماره تلفن تماس:09355907190
کانال تلگرام : t.me/ttsell

  • آدرس: تبریز، خیابان  خاقانی، پاساژ خاقانی، پلاک 119
  • تلفن  تماس: 09355907190
  • تلفن  ثابت : 35250068-041
  •  Mailttsellاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید : آدرس  ایمیل
  • @ttsell:آدرس تلگرام
فروشگاه ترجمه‌های تخصصی از  سال  1387شروع به کار نموده است  و تا کنون بیش از ده هزار ترجمه در رشته ها و زمینه های مختلف توسط متخصصین این مرکز انجام  شده  است.
Scroll to top